Strona główna
Przetargi
Modernizacja ośrodka
Ośrodek
Kontakt
 Kontakt online
  Ewa
  Kasia
 Skype Me™! - WojtekFundacja od dwóch lat konsekwentnie modernizuje stary i zniszczony obiekt. Powstaje tam ośrodek konferencyjno - szkoleniowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. W przyszłości powstanie tu również punkt doradczy dla przedsiębiorców.

Oczywiście sama fundacja nie udźwignęłaby ogromnych kosztów przedsięwzięcia. Projekt został zgłoszony do konkursu na dofinansowanie instytucji otoczenia biznesu z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, a zorganizowała go Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

EUROPA - Portal Unii Europejskiej Portal Funduszy StrukturalnychTen etap modernizacji ośrodka, rozpoczęty jeszcze w sierpniu ubiegłego roku, właśnie ubiega końca. Za pieniądze z konkursu całkowicie wyremontowano główny pawilon. Elementy drewniane zastąpiono murem, wymienione zostały okna, położono nowe instalacje, budynek jest ocieplony. Jest też zaplecze sanitarne, którego wcześniej nie było, z toaletami dla niepełnosprawnych włącznie. Wkrótce powstanie zaplecze kuchenne. W środku są dwie, w pełni wyposażone w sprzęt audiowizualny, sale konferencyjne na około 100 miejsc.Strona powstała w ramach projektu:
"Ośrodek konferencyjno szkoleniowy dla MŚP w Faltyjankach"
z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
Priorytet 1, Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności
poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Działanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia
biznesu oraz sieci instytucji wsparcia biznesu
REALIZACJA PROJEKTU
ZOSTAŁA SFINANSOWANA Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE


Projekt i wykonanie - Adam Antolak